Blackjack Statistik

Nedan ser du ungefärlig statistik på ett vanligt blackjack spel

>>Välj ett casino och börja spela blackjack redan nu!

Statistik

  • •Dealern blir tjock (får över 21) 28% av givarna, vilket blir ca var fjärde hand.
  • •Du blir tilldelad 21 (Blackjack) på given ca var tjugoförsta (21:a) hand.
  • •När du som spelare blir tilldelad 18 kommer du att förlora fler gånger än du kommer att vinna.